Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder

Florian Schneider er professor for kunst teori og dokumentariske praksiser ved Kunstakademiet i Trondheim, Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU. 
 

Kompetanse

Florian Schneider er filmskaper, forfatter og kurator. Han jobber med å undersøke grenseganger mellom tradisjonelle medier og uavhengige medier, kunst og aktivisme, teori og Open Source-teknologi, dokumentarpraksis og nye former for kuratering.
 

Bakgrunn

Schneider er utdannet dokumentarfilmskaper og har vært engasjert i en revaluering av dokumentarpraksis på tvers av fag. Han startet med å lage essayistiske dokumentarfilmer på 16 mm, og har senere produsert og regissert en rekke TV-programmer for den tysk-franske TV-stasjonen Arte. 
 
Han har også satt opp internett-servere siden 1993 og har utviklet en lang rekke Internett-prosjekter under paraplyen KEIN.ORG - mest fremtredende er Dictionary of War.
 
I sammenheng med «Hybrid workspace» på documenta X i 1997, har han satt i gang kampanjen «kein Mensch ist illegal» (intet menneske er illegalt). Han har også bidratt til ulike oppfølgingsprosjekter der han reflekterer over de kritiske sammenhengene mellom kunst og aktivisme. Dette gjør han gjennom tekster og presentasjoner, samt ved å eksperimentere med stadig nye former og formater av ad-hoc- og nettverksdokumentasjon.
 
I 2006 startet han det kunstneriske forskningsprosjektet «Imaginary property» som handler om grensegangene for eiendomsrett til bilder og den imaginære karakteren som eiendom får i vår tid med digital produksjon og nettverksdistribusjon. 
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Schneider, Florian. (2014) Documenting and Leaking. Truth Is Concrete - A Handbook for Artistic Strategies in Real Politics.
  • Schneider, Florian. (2013) Boudu sauvé des Eaux. Frieda Grafe 30 Filme (3. Heft).
  • Schneider, Florian. (2013) Imaginary Property. Undoing Property?.