Bakgrunn og aktiviteter

Lederstøtte ved bemanningsplanlegging basert på enhetens strategi. 
Lederstøtte i Onboarding og oppfølging av nyansatte. 
Lederstøtte i forbindelse med oppfølging av ferieavvikling og sykefravær.
Delta i og drive rekrutteringsprosesser.
Saksbehandling fra oppstått behov til ansettelse.
Bidra i utviklingsprosesser ved institutt og fakultet.
Forvaltning av lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser.
Førstelinjekontakt for HR ved IPH.