Bakgrunn og aktiviteter

Please visit my English web page for more information: http://www.ntnu.edu/employees/finn.drablos

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner