course-details-portlet

MOL3021 - Bioinformatikk - anvendt prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet gir en praktisk introduksjon til sentrale metoder innenfor bioinformatikk, inkludert sekvenssøking, parvis og multippel alignment, fylogenetisk analyse, genprediksjon, ontologi-baserte analyser, motivoppdaging og strukturprediksjon. Studentene får prøve ut de ulike metodene på realistiske problemstillinger gjennom PC-baserte øvinger. Studentene vil også gjennomføre en prosjektoppgave der ulike metoder kombineres. En individuell rapport fra dette prosjektet vil være basis for karaktersetting. Emnet retter seg særlig mot studenter med molekylærbiologisk bakgrunn som ønsker å bruke bioinformatikk i en anvendt sammenheng, for eksempel til å analysere egne data.

Emnet overlapper med MOL3022, med unntak av prosjektoppgaven.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten kunne:

 • forklare funksjon og bruk av viktige bioinformatiske verktøy, særlig verktøy for analyser på sekvensnivå (genom, gen, RNA og protein)
 • beskrive viktige formater for lagring og utveksling av bioinformatiske data
 • beskrive innhold og bruk av viktige bioinformatiske databaser og web-portaler
 • anvende bioinformatiske verktøy og databaser til å analysere relevante molekylærbiologiske data
 • anvende relevante bioinformatiske verktøy og databaser i egne prosjekter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger (PC-lab). Undervisningen blir gitt intensivt over 2 uker i vårsemesteret, og inkluderer innledende arbeid med prosjektoppgaven.

Undervisningen foregår på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Vurderingen gjøres på basis av prosjektoppgaven. Det er mulig å få tilbakemelding på prosjektarbeidet og rapporten før innlevering. For eventuell ny vurdering i påfølgende semester må det leveres en ny rapport, og tema for prosjektet må være forskjellig fra det foregående prosjektet. Undervisningen blir gitt på engelsk. Eksamen må også besvares på engelsk.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MTEK3001 7.5 HØST 2015
MOL3022 7.5 HØST 2015
MOL3019 7.5 HØST 2016
BT3220 3.7 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Molekylærmedisin
 • Medisinsk teknologi
 • Bioinformatikk
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Informatikk
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU