Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning

 • dr. philos. medisinsk statistikk, UiO, 1990
 • cand. pharm. UiO, 1985

Interesser

 • anvendt statistikk
 • statistiske metoders egenskaper
 • klinisk kreftforskning
 • kontrollerte kliniske forsøk
 • dokumentasjon av nye legemidlers effekt og sikkerhet
 • placeboeffekt
 • epidemiologi

 Styrer og råd

 • Styremedlem Kreftregisteret
 • Varamedlem i den Nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
 • Medlem styringsgruppe NORCCAP (NORwegian Colorectal Cancer Prevention)
 • Medlem editorial board, Scandinavian Journal of Pain

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner