Bakgrunn og aktiviteter

Strukturgeologi er min spesialisering. Jeg er mest opptatt av å integrere strukturelle, geokronologiske og geokjemiske analyser for å forstå den romlige og tidsmessige utviklingen til gamle deformasjonssoner. Feltarbeid, utført med digitale kartleggingsteknikker, er en viktig del av alle mine prosjekter.