Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg har bakgrunn som forsker i mikrobiologi/bioteknologi og har siden 2011 jobbet som HMS-rådgiver ved NV-fakultet.

Ansvarsområder:

  • Koordinering av HMS-arbeidet ved NV-fakultetet
  • HMS-koordinator for NV-verksteder, F/F Gunnerus og NTNU SeaLab
  • Arealkontakt: koordinering av arealsaker og kontaktpunkt mellom fakultetet og NTNU Eiendom
  • Beredskapskoordinator ved NV-fakultetet

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Valla, Svein; Ertesvåg, Helga; Tonouchi, Naoto; Fjærvik, Espen. (2009) Bacterial cellulose production: Biosynthesis and applications. Microbial production of biopolymers and polymer precursors.