Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Flaata, Ellen Heffer; Pitera, Kelly. (2018) Analogue Learning in the Digital Age: Can we use 'old-fashioned' active learning methods to educate engineers in the modern world?. Proceedings of the 46th SEFI Annual Conference.