Logo

SmartRVU: Smart innsamling av reisevanedata

SmartRVU: Smart innsamling av reisevanedata

SmartRVU er et NTNU-prosjekt under senteret Green2050 som har som mål å utvikle metodikker for reisevaneundersøkelser. Vi jobber blant annet med: 

  • Datainnsamling med app-baserte reisevaneundersøkelser i Trondheim og Innherred
  • Kartlegging av state-of-the-art for nasjonale reisevaneundersøkelser
  • Stated preference-undersøkelser
  • Reisevaner under pandemien
  • Alternative datakilder

Undersøkelse høsten 2023

Undersøkelse høsten 2023

Bor du i Trøndelag og er interessert i å delta i reisevaneundersøkelse med app? 

Les mer om hvordan du kan bli med her


Kontakt

Kontakt

E-post:
smartrvu@ibm.ntnu.no 

Postadresse:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
NTNU
7491 Trondheim - Norway

Besøksadresser:
Gløshaugen: Høgskoleringen 7a
Valgrinda: S.P. Andersens veg