Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Swensen, Elisabeth; Husøy, Magnhild Molund; Bjerck, Hein Bjartmann. (2016) Marine Ventures and Thomas Bridges' Yamana-English Dictionary. Marine Ventures - Archaeological perspectives on Human-Sea relations..

Rapport/avhandling

  • Swensen, Elisabeth; Østmoe, Eystein; Sauvage, Raymond; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2018) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2018:2. Arkeologisk undersøkelse, Gjemnes, Møre og Romsdal. 2018. ISBN 978-82-8322-136-7. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2018/2).
  • Bjerck, Hein Bjartmann; Swensen, Elisabeth Forrestad. (2014) Foraging in the Yamana-English Dictionary. Exploring Ethnographic Sources of Tierra del Fuego and a Discussion of their Relevance to the Archaeological Record in the Beagle Channel. 2014.