Bakgrunn og aktiviteter

Mitt forskningsområde er organisk kjemi, der målet er å syntetisere biologisk aktive molekyler. Enzymer brukes som katalysatorer for å syntetisere enantiomert rene biologisk aktive forbindelser ved kinetisk oppløsning av racemiske forbindelser eller asymmetrisk syntese av prokirale stoffer. Flere masterstudenter jobber nå med kjemoenzymatisk syntese av enantiomert rene stoffer.

Etter 11 års ansettelse som analysekjemiker og kvalitetsleder i Lilleborg fabrikker i hjembyen min Kristiansund, har jeg Cand. Mag. og Cand. Scient. (masterstudier) fra NTNU i 1994. Jeg tok en mastergrad i bioteknologi ved Institutt for kjemi i september 1999 og forsvarte doktorgraden i organisk kjemi ved samme institutt i mai 2004. Jeg ble da ansatt som senioringeniør ved instituttet, og fra 2005 som førsteamanuensis. Undervisningsemnene mine er generell kjemi, organisk kjemi, naturlig stoffkjemi og spektroskopiske metoder.

Nå underviser jeg i organisk kjemi for teknologistudentene og et avansert laboratoriekurs for organisk syntese for masterstudenter i organisk kjemi. Biokatalyse i organisk kjemi og naturstoffkjemi samt asymmetrisk syntese tilbys som guidet selvstudium til masterstudenter som ønsker å ta disse spesialemnene.
Jeg er prosjektleder for et EU-prosjekt kalt GreenCAM; Grønn kjemi for avanserte materialer i samarbeid med University of Bucharesti, Romania. Kolleger ved Institutt for kjemisk prosessteknologi deltar også i dette prosjektet. Jeg har vært involvert i flere EU-finansierte samarbeid, det siste var Systems Biocatalysis - som ble avsluttet i 2017. Jeg er medlem av Scientific Committee of the European Federation of Biotechnology-Section on Applied Biocatalysis og flere konferanseserier innen mitt felt.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2012) Enantiopure biologically active compounds by lipase catalysis. Lambert Academic Publishing. 2012. ISBN 978-3-659-28136-5.

Del av bok/rapport

 • Kiviniemi, Tiina; Eggen, Per-Odd; Persson, Rolf Jonas; Hafskjold, Bjørn; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2018) DEVELOPMENT OF A CHEMISTRY CONCEPT INVENTORY FOR GENERAL CHEMISTRY STUDENTS AT NORWEGIAN AND FINNISH UNIVERSITIES. Science competencies for the future: Proceedings of the 12th Nordic Research Symposium on Science Education. June 7th-9th 2017 Trondheim, Norway.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Anthonsen, Thorleif. (2009) Factors affecting enantioselectivity. Allosteric effects. Modern Biocatalysis.
 • Lykknes, Annette; Kvittingen, Lise; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2006) Founding of a laboratory at Norway's Institute of Technology: Laboratory practices 1910-1036. 5th International Conference on History of Chemistry: "Chemistry, Technology and Society" - Proceedings.

Rapport/avhandling

 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Kauffmann, Adéle. (2016) Attempts of chemo-enzymatic synthesis of precursors for beta-blockers (S)-atenolol and (R)-clenbuterol. 2016.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2004) Synthesis of enantiopure building blocks for biologically active compounds by enzyme catalysis. Optimization of reaction conditions for increased enantioselectivity and activity. 2004. ISBN 8247163098. Doktoravhandlinger ved NTNU (50).
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2004) Synthesis of enantiopure building blocks for biologically active compounds by enzyme catalysis. 2004. ISBN 82-471-6307-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (2004:50).
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Moen, Anders Riise; Anthonsen, Thorleif. (2002) Biocatalytic production of chiral intermediates for production of 1260. - Enzyme catalysed synthesis of enantiopure C-5 building blocks for biologically active compounds. 2002.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (1999) Rasematoppløsning av derivater av 1,2-dioler katalysert av Candida antarctica lipase B. 1999.

Andre

 • Buvarp, Fredrik; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2019) Chemo-enzymatic synthesis of enantiopure (S)-esmolol,. Organisk kjemisk vintermøte . Norsk Kjemisk selskap, Faggruppe for organisk kjemi; Skeikampen Resort, Lillehammer. 2019-01-10 - 2019-01-13.
 • Dale, Oskar; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2019) Synthesis of (R)-1-((1H-indol-4-yl)oxy)-3-chloropropan-2-ol as a building block for (S)-pindolol. Organisk kjemisk vintermøte . Norsk Kjemisk selskap, Faggruppe for organisk kjemi; Skeikampen Resort, Lillehammer. 2019-01-10 - 2019-01-13.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2019) Chemo-Enzymatic Synthesis of Enantiopure b2-Antagonists Practolol and Pindolol. Acian congresss of Biotechnology . Asian Federation of Biotechnology; Fullon Hotel, Taipei. 2019-07-01 - 2019-07-04.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2019) Chemo-enzymatic synthesis of enantiopure building blocks for b-receptor agonists and antagonists. Global summit on Catalysis Research and Applications . JScholar; Fiumicino, Roma. 2019-03-27 - 2019-03-29.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2019) Chemo-enzymatic synthesis of enantiopure stiripentol and b-antagonists atenolol, metoprolol, practolol and pindolol and b-agonist clenbuterol precursor. Cooperation and partnership strategy for the enhancement of the education quality of strategic master Chemistry of Advanced Materials in line with Green Chemistry requirements – Green Chemistry of Advanced Materials . University of Bucharesti; Bucharesti. 2019-10-10 - 2019-10-11.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2019) Synthesis of enantiopure building blocks for biologically active compounds by enzyme catalysis. Cooperation and partnership strategy for the enhancement of the education quality of strategic master Chemistry of Advanced Materials in line with Green Chemistry requirements – Green Chemistry of Advanced Materials . University of Bucharesti; Bucharesti. 2019-10-08 - 2019-10-09.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Blindheim, Fredrik Heen. (2018) Structure determination of (E)-1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tertbutylimino)ethan-1-one, an intermediate in synthesis of β2-agonist (R)-Clenbuterol. Organisk kjemisk vintermøte . Norsk Kjemisk selskap, Faggruppe for organisk kjemi; Skeikampen Resort, Lillehammer. 2018-01-11 - 2018-01-14.
 • Sløgedal, Sigrid; Austli, Guro Buaas; Hansen, Mari Bergan; Blindheim, Fredrik Heen; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2018) Chemo-enzymatic synthesis of enantiopure β1-antagonists. Organisk kjemisk vintermøte . Norsk Kjemisk selskap, Faggruppe for organisk kjemi; Skeikampen Resort, Lillehammer. 2018-01-11 - 2018-01-14.
 • Thor, Evelyn Irene; Knutsen, Tove; Feilberg, Pernille; Jacobsen, Elisabeth Egholm; Kjelstrup, Signe. (2018) 50-årsjubileet for Lars Onsagers Nobelpris. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Universitetsbiblioteket (Dorabiblioteket og Realfagbiblioteket), Institutt for kjemi og Fakultet for naturvitenskap; Realfagbiblioteket. 2018-11-22 - 2018-12-10.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Blindheim, Fredrik Heen. (2017) Chemo-enzymatic synthesis of enantiopure b-blockers atenolol and metoprolol. Industrial Biotechnology in the Development of Advanced Materials . BIOCATNET; Manchester. 2017-01-16 - 2017-01-17.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Blindheim, Fredrik Heen. (2017) Enantiopure Building Blocks for β-Agonist (R)-Clenbuterol. 13th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations-Biotrans 2017 . Hungarian Chemistry Association/Lazlo Poppe; Budapest. 2017-07-09 - 2017-07-13.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Blindheim, Fredrik Heen. (2017) Enantiopure drugs and bioactive compounds by chemo-enzymatic synthesis. Guest lecture Asian Federation of Biotechnology . National Chung Hsing University; Taichung. 2017-04-12 - 2017-04-12.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Blindheim, Fredrik Heen. (2017) Enantiopure stiripentol and beta-blockers by chemo-enzymatic methods. Guest lecture Asian Federation of Biotechnology . Chang Gung University; Guishan Dist., Taoyuan City, 33302. 2017-04-11 - 2017-04-11.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Blindheim, Fredrik Heen; Hansen, Mari Bergan; Langeland, Pernille Feilberg. (2017) Sju ting du bør vite om doping. www.gemini.no [Tidsskrift]. 2017-09-15.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Persson, Rolf Jonas; Fryer, Martine. (2017) WileyPLUS digital learning system with ORION in Organic chemistry. Increase of learning outcome?. Læringsfestivalen . NTNU og Norgesunivesritetet; Trondheim. 2017-05-08 - 2017-05-09.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Persson, Rolf Jonas; Wattengård, Eirik; Blindheim, Fredrik Heen. (2017) Flashkromatografi i organisk kjemi. NTNU Multimediesenter, Trondheim. 2017.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Østrem, Elise; Henning, Per. (2017) Elise’s angels or a delicate skyline. http://www.ntnutechzone.no/en/2017/05/elises-angels-or-a-del [Internett]. 2017-05-15.
 • Kiviniemi, Tiina; Eggen, Per-Odd; Persson, Rolf Jonas; Hafskjold, Bjørn; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2017) Development of a chemistry concept inventory for general chemistry students at norwegian and finnish universities. NFSUN-konferansen . NFSUN; Trondheim. 2017-06-08 - 2017-06-09.
 • Blindheim, Fredrik Heen; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2016) Synthesis of building block for beta2-agonist clenbuterol. Organisk kjemisk vintermøte 2016 . Norsk kjemisk selskap-Faggruppe for organisk kjemi; Skeikampen Hotel, Lillehammer. 2016-01-07 - 2016-01-10.
 • Bøckmann, Pål L.; Blindheim, Fredrik H.; Lund, Ingvild Teigen; Alsaker, Nicolai E.; Østrem, Natalie; Hoff, Ingvild; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2016) β-Antagonist (S)-metoprolol. Enantiopure building blocks for drugs. COST TRAINING SCHOOL - SYSTEMS BIOCATALYSIS 2016 . COST Action CM1303 Systems Biocatalysis; Certosa de Pontignano, Siena. 2016-04-27 - 2016-04-30.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2016) ELIMINASJON og ADDISJON I ORGANISK KJEMI FOR KJEMI 2 PENSUM. Nettverkssamling i realfag . Sør-Trøndelag Fylkeskommune; Trondheim. 2016-04-13 - 2016-04-13.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2016) Organisk kjemi forskningsprosjekt-syntese av enantiomert ren atenolol. Hospitering Byåsen videregående skole . Institutt for kjemi; Trondheim. 2016-01-25 - 2016-01-27.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2016) Organiske reaksjoner. Kjemiolympiaden 2016 . NTNU Skolelaboratoriet-Sør-Trøndelag Fylkeskommune; NTNU Gløshaugen. 2016-01-13 - 2016-01-13.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Blindheim, Fredrik Heen; Evjen, Sigvart; Bøckmann, Pål L.. (2016) Enantiopure β-Blocker (S)-Metoprolol and Chiral Building Blocks by Lipase Catalysis. European Congress on Biotechnology . European Federation of Biotechnology; Krakow. 2016-07-03 - 2016-07-06.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Bøckmann, Pål L.; Lund, Ingvild; Blindheim, Fredrik Heen. (2016) Chemo-enzymatic synthesis of enantiopure β-blockers atenolol and metoprolol by a green biocatalytic method. 7th World Gene convention . Information Research Center of International Talents, China; Shanghai. 2016-11-03 - 2016-11-05.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Bøckmann, Pål Lønnegraff; Lund, Ingvild Teigen. (2016) Enantiopure beta-blocker atenolol by lipase catalysis. Organisk kjemisk vintermøte 2016 . Norsk kjemisk selskap-Faggruppe for organisk kjemi; Skeikampen Hotel, Lillehammer. 2016-01-07 - 2016-01-10.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Løvland, Sigrid Sløgedal; Blindheim, Fredrik Heen. (2016) Organisk kjemi-hva kan vi bruke lærdommen til?. Faglig rekrutteringsforedrag . Byåsen videregående skole; Trondheim. 2016-11-06 - 2016-11-06.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2015) Chemo-enzymatic synthesis of enantiomerically pure drugs and other bioactive compounds. World Gene Convention 2015 . BIT Congress Inc.; Qingdao. 2015-11-13 - 2015-11-15.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2015) Hospitering Byåsen videreg. skole Teknologi og forskningslære. Hospitering i faget Teknologi og forskningslære . NTNU, Instutt for kjemi, Biokatalysegruppen; Institutt for kjemi. 2015-03-16 - 2015-03-20.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2015) Hospitering fra Byåsen videregående skole. Teknologi og forskningslære. Hospitering i faget Teknologi og forskningslære . NTNU, Instutt for kjemi, Biokatalysegruppen; Institutt for kjemi. 2015-01-12 - 2015-01-15.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2015) Naturens molekyler-våre legemidler -hvor kommer de fra og hvordan kan vi lage dem på laboratoriet?. Gjesteforelesning . Byåsen videregående skole; Trondheim. 2015-11-06 - 2015-11-06.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2015) Organiske reaksjonsmekanismer. Realfagkonferansen 2015 . NTNU; NTNU. 2015-04-27 - 2015-04-27.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2015) Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi. Kjemiolympiaden 2015-treningsleir . NTNU Skoleaboratoriet; NTNU Gløshaugen. 2015-01-15 - 2015-01-15.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Persson, Rolf Jonas; Wattengård, Eirik. (2015) Titrering i Generell kjemi laboratorium. NTNU Multimediesenter, NTNU. 2015.
 • Lund, Ingvild Teigen; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2015) Enantiopure building blocks for beta-blocker atenolol. Biotrans 2015 . Marko Mihovilovic. TU Wien; Wien. 2015-07-26 - 2015-07-30.
 • Anthonsen, Thorleif; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2014) Biocatalysis for synthesis of chiral building blocks for drugs and the significance of chirality for better understanding of the formation of aerosols. 5th EuCheMS Chemistry Congress . European chemical community; Istanbul. 2014-08-31 - 2014-09-04.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2014) Chemo-enzymatic synthesis of enantiomerically pure bicyclobutanes. 16th European Congress on Biotechnology . European Federation of Biotechnology; Edinburgh. 2014-07-13 - 2014-07-16.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2014) Hospitering Teknologi og forskningslære. Forskningsprosjekt: Hvordan brukes realfag på NTNU, hvordan foregår et forskningsprosjekt i organisk kjemi fra ide til vitenskapelig publisering og hvordan benyttes analyseinstrumentet gasskromatograf i forskningen?. Hospitering i faget Teknologi og forskningslære . NTNU, Instutt for kjemi, Biokatalysegruppen; Institutt for kjemi. 2014-11-03 - 2015-11-07.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Aune, Agnes. (2014) Neglelakk som forhindrer voldektsdoping. Radio Revolt Studentradio [Radio]. 2014-09-11.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Korsbrekke, Marte. (2014) Eddik i oppvaskmaskinen. Hjemmet-Egmont Mortenen bladforlag [Tidsskrift]. 2014-10-24.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Persson, Rolf Jonas; Wattengård, Eirik. (2014) Bruk av analysevekt. NTNU Multimediesenter, NTNU. 2014.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2013) Fra industrikjemiker til akademiker-Et arbeidsliv i labfrakk. Motivator-god kjemi . Volvox-Alkymisten; NTNU. 2013-03-12 - 2013-03-12.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2013) Kjernemagnetisk resonansspektroskopi. Realfagkonferansen 2013 . NTNU; NTNU Gløshaugen. 2013-05-02 - 2013-05-02.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Aune, Agnes. (2013) Uillustrert vitenskap. Parabener i kosmetikk. Radio Revolt [Radio]. 2013-11-14.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; El-Behairy, Mohammed Farrag; Sundby, Eirik; Anthonsen, Thorleif. (2013) Antiepileptic Drug (R)-Stiripentol by Lipase Catalysis. Drug Discovery & Therapy World Congress 2013 . Eureka Conferences Inc. Nobel Laureate Ferid Murad; Boston, MA,. 2013-06-03 - 2013-06-06.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2012) Antiepileptic drug (R)-Stiripentol. 7th CeBiTec Symposium: Bio-integrated Organic Synthesis in Industry: . Center for Biotechnology, Bielefeld Univ; Center for Interdisciplinary Research (ZiF), Bielefeld Univ. 2012-12-16 - 2012-12-19.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Sundby, Eirik; El-Behairy, Mohammed Farrag; Anthonsen, Thorleif. (2012) Synthesis of chiral drugs by Candida antarctica lipase A catalysis. 7th CeBiTec Symposium: Bio-integrated Organic Synthesis in Industry: . Center for Interdisciplinary Research (ZiF), Bielefeld Univ; Bielefeld Universitet, Bielefeld. 2012-12-17 - 2012-12-19.
 • El-Behairy, Mohammed Farrag; Jacobsen, Elisabeth Egholm; Sundby, Eirik; Skattebøl, Lars; Anthonsen, Thorleif. (2011) Kinetic resolution of dihalocyclopropyl alcohols. COST Action CM0701 Biocatalysis Summer Training School . COST Action CM0701 CASCAT Sergio Riva; Siena. 2011-04-27 - 2011-05-01.
 • El-Behairy, Mohammed Farrag; Sundby, Eirik; Jacobsen, Elisabeth Egholm; Anthonsen, Thorleif. (2011) Antiepileptic drug (R)-Stiripentol. Organic Chemistry winter Meeting . Norwegian Chemistry Assoc.; Skeikampen Lillehammer. 2011-01-06 - 2011-01-09.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Anthonsen, Thorleif. (2011) Femti år med organisk kjemi på NTH, Trondheim 1910-1960. Bevare historien. Det 19. landsmøte i Kjemi . Norsk kjemisk selskap Faggruppe for Kjemiens historie; Lillestrøm. 2011-09-28 - 2011-09-29.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Anthonsen, Thorleif. (2011) Nils Andereas Sørensen (1909-1987): Professor i Organisk kjemi NTH 1939-1976. Det 19. landsmøte i Kjemi . Norsk kjemisk selskap Faggruppe for Kjemiens historie; Lillestrøm. 2011-09-28 - 2011-09-29.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Anthonsen, Thorleif. (2011) Professor Sørensen -Engasjert foreleser og debattant. Det 19. landsmøte i Kjemi . Norsk kjemisk selskap Faggruppe for Kjemiens historie; Lillestrøm. 2011-09-28 - 2011-09-29.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Anthonsen, Thorleif. (2011) Professor Sørensen: Acetylenforbindelser i kurvblomster. UV-spektroskopi 1940-60, så kom NMR til NTH!. Det 19. landsmøte i Kjemi . Norsk kjemisk selskap Faggruppe for Kjemiens historie; Lillestrøm. 2011-09-28 - 2011-09-29.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Lie, Aleksander; Frigstad, Marte Marie Hansen; Anthonsen, Thorleif. (2010) Desymmetrisation catalysed by Porcine Pancreatic Lipase. Frontiers of Chemistry: From Molecules to Systems . Wiley-VCH; Maison de la Chimie, Paris. 2010-05-21 - 2010-05-21.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Lie, Aleksander; Frigstad, Marte Marie Hansen; Anthonsen, Thorleif. (2010) Isoenzymes of Porcine Pancreatic Lipase with opposite stereoselectivity. 25th Norwegian Organic Chemistry Winter Meeting . Norsk kjemisk selskap, Faggruppe for organisk kjemi; Fefor. 2010-01-07 - 2010-01-10.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Lie, Aleksander; Frigstad, Marte Marie Hansen; Ljones, Torbjørn; Anthonsen, Thorleif. (2010) Isoenzymes from Crude Porcine Pancreatic Lipase with Opposite Stereoselectivity. RRB6 - the 6th International Conference on Renewable Resources and Biorefineries ; Düsseldorf. 2010-06-07 - 2010-06-09.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Sundby, Eirik; Anthonsen, Thorleif. (2010) Biocatalysis for Green chemistry. The World Forum, University of Cambridge . International Biographical Centre; St. Johns College, University of Cambridge. 2010-08-17 - 2010-08-22.
 • Anthonsen, Thorleif; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2009) Enantioselectivity in lipase catalyzed resolutions and asymmetrisations changes during reaction. Important also for non-enzymatic reactions?. Seminar . Aalborg University; Aalborg. 2009-12-16 - 2009-12-17.
 • Anthonsen, Thorleif; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2009) "Proffen" - Nils A. Sørensen - 100-årsjubileum. Utstilling i Realfagbiblioteket fra 8. desember 2009 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Realfagbiblioteket, UBiT, NTNU; Trondheim. 2009-12-08 - 2010-01-11.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Anthonsen, Thorleif. (2009) Professor Nils Andreas Sørensen 100 år 8. desember 2009. Nils Andreas Sørensen 100-årsjubileum [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Fakultet for naturvitenskap og teknologi; Realfagbiblioteket NTNU. 2009-12-08 - 2010-01-08.
 • lie, aleksander; Frigstad, Marte M. H.; Anthonsen, Thorleif; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2009) Lipase selectivity in resolutions and asymmetrisations. Allosteric effects. Biotrans 2009 ; Bern. 2009-07-05 - 2009-07-05.
 • Lie, Aleksander; Frigstad, Marte Marie Hansen; Anthonsen, Thorleif; Ljones, Torbjørn; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2009) Lipase selectivity in resolutions and asymmetrisations. Allosteric effects. Biotrans 2009 . University of Bern, Jean-Lois Reymond; Bern. 2009-07-05 - 2009-07-09.
 • Lie, Aleksander; Ljones, Torbjørn; Hoff, Bård Helge; Anthonsen, Thorleif; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2008) Allosteric Enhancment of Enantioselectivity. 23rd Norwegian Organic Chemistry Winter Meeting . Leif Sydnes, University of Bergen; Geilo. 2008-01-10 - 2008-01-13.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2008) Enhancement of enantioselectivity. Allosteric effects. 2nd International Conference Biocatalysis in Non-Conventional Media” . Faculty of Bioeng. and Bioinformatics, Belozersky Institute; Lomonosov Moscow State University, Moscow. 2008-06-12 - 2008-06-15.
 • Lystvet, Sina Maria; Hoff, Bård Helge; Anthonsen, Thorleif; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2008) Biocatalytic synthesis of enantiomerically pure halohydrins. 2nd International Conference Biocatalysis in Non-Conventional Media . Faculty of Bioeng. and Bioinformatics, Belozersky Institute; Lomonosov Moscow State University, Moscow. 2008-06-12 - 2008-06-15.
 • Lystvet, Sina Maria; Hoff, Bård Helge; Anthonsen, Thorleif; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2008) Chemo-enzymatic synthesis of enatiomerically pure haloalcohols. 23rd Norwegian Organic Chemistry Winter Meeting . Leif Sydnes, University of Bergen; Geilo. 2008-01-10 - 2008-01-13.
 • Angelsen, Ragnhild Beate Strand; Jacobsen, Elisabeth Egholm; Anthonsen, Thorleif. (2007) Studies of the catalytic centre of lipase A fromCandida antarctica. 22nd Norwegian Organic Chemistry Winter Meeting . Thorleif Anthonsen, NTNU; Røros. 2007-01-11 - 2007-01-14.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2007) Important small molecules. Enantiopure Building blocks for biologically active compounds. Training School in Biocatalysis . COST Action D25 Applied Biocatalysis, Th. Anthonsen; Certosa di Pontignano- Siena. 2007-04-28 - 2007-05-03.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2007) Kjemiker avviser kreft fra benzen. Adresseavisen [Avis]. 2007-02-14.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2007) Kjemikerne frifinner benzen. Under Dusken [Avis]. 2007-02-13.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2007) Rosenborgsaken. Trygge forhold på kjemilaboratorier i Realfagbygget ved NTNU. NRK Midt-Nytt og Dagsrevyen [TV]. 2007-02-14.
 • Kildahl-Andersen, Geir; Moen, Anders Riise; Jacobsen, Elisabeth Egholm; Anthonsen, Thorleif. (2007) Chemoenzymatic Methods for Synthesisof Enantiopure Biologically Active Compounds.Study of Enzyme Mechanism. Organisk kjemisk vintermøte . NKS, NTNU, FOK; Røros. 2007-01-11 - 2007-01-14.
 • Kildahl-Andersen, Geir; Moen, Anders Riise; Jacobsen, Elisabeth Egholm; Anthonsen, Thorleif. (2006) Chemoenzymatic Methods for Synthesis of Enantiopure Biologically Active Compounds. Study of Enzyme Mechanism. Organisk kjemisk høstmøte, Sluttseminar for NFR-programmet: Katalyse og organisk syntisk kjemi . Norsk kjemisk selskap Faggruppe for organisk kjemi; 2006-11-02 - 2006-12-03.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2005) Organisk kjemi på NTH før og nå Utstilling. UKA 05 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . UKA 05 / Institutt for kjemi; Institutt for kjemi. 2005-10-09 - 2005-10-10.
 • Lykknes, Annette; Kvittingen, Lise; Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2005) The founding of a chemistry laboratory at Norway's first Institute of Technology: Laboratory practices 1910-1936. 5th International Conference on History of Chemistry . EuCheMS, Working Party for the History of Chemistry; Lisboa & Estoril. 2005-09-06 - 2005-09-10.
 • Andresen, Liv Siri; Nuriye, Ahmed Hadji; Jacobsen, Elisabeth Egholm; Anthonsen, Thorleif. (2004) High enantiopurity of drug and pheromone building blocks produced by lipase catalysed resolution. 19th Norwegian Organic Chemistry Wintermeeting ; 2004-01-08 - 2004-01-11.
 • Felberg, Hanne Solvang; Jacobsen, Elisabeth Egholm; Berge, Rolf K.; Johansen, Berit; Anthonsen, Thorleif. (2004) Inhibitors of phospholipase A2. Potent candidates as anti-inflammatory drugs. 19th Norwegian Organic Chemistry Wintermeeting . Institutt for kjemi, NTNU; Røros. 2004-01-08 - 2004-01-11.
 • Haugseth, Øyvind; Jacobsen, Elisabeth Egholm; Anthonsen, Thorleif. (2004) Towards a chemoenzymatic synthesis of enantiopure (S)-3-hydroxytetradecanoic acid from racemic starting materials. 19th Norwegian Organic Chemistry Wintermeeting . Institutt for kjemi, NTNU; Røros. 2004-01-08 - 2004-01-11.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm. (2004) Changing selectivity in Candida antarctica lipase B catalyzed kinetic resolution of secondary alcohols and butanoates. Working Group Meeting Cost D25/004/02 ; Delft. 2004-02-20 - 2004-02-23.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Kvittingen, Lise; Ljones, Kjersti; Lykknes, Annette; Wittje, Roland; Kjøsen, Helge. (2004) Dadler, goniometer og fuksin. Glimt fra NTHs kjemihistorie. Utstilling ved realfagbiblioteket, NTNU [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Realfagbiblioteket, NTNU; Trondheim. 2004-11-01 - 2004-12-29.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Kvittingen, Lise; Lykknes, Annette. (2004) Innsamling, registrering og oppbevaring av gjenstander av historisk verdi ved det tidligere organisk-kjemisk laboratorium, NTH. Seminarserie . Forum for Kunnskapshistorie, NTNU; Trondheim. 2004-12-13 - 2004-12-13.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Lykknes, Annette; Wittje, Roland. (2004) Innsamling av historiske gjenstander ved tidligere organisk kjemi, NTH. TV Norge - Bymagasinet [TV]. 2004-10-04.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Moen, Anders Riise; Anthonsen, Thorleif. (2004) Biocatalysis for synthesis of enantiopure fine chemicals and drugs. XIV Congresso Nazionale di Catalizi . Societa Chimica Italiana; Lerici. 2004-06-06 - 2004-06-10.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Wittje, Roland; Ljones, Kjersti; Kvittingen, Lise; Kjøsen, Helge. (2004) Reddet gamle kjemiskatter. Universitetsavia Trondheim [Avis]. 2004-09-28.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Anthonsen, Thorleif. (2003) The enantioselectivity changes with substrate conversion during kinetic resolution of secondary alcohols and their butanoates catalyzed by CALB. 6th International Symposium on Biocatalysis and Biotransformations . [Mangler data]; Olomouch, Czekkia. 2003-07-03.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Moen, Anders Riise; Hoff, Bård Helge; Anthonsen, Thorleif. (2003) Biocatalysis for chiral building block for Atorvastatin. Organisk kjemisk vintermøte 2003 . [Mangler data]; Fefor, Norge. 2003-01-12.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Moen, Anders Riise; Anthonsen, Thorleif. (2002) Enantiopure building blocks from dicarboxylic esters. Applied Biocatalysis, Stereoselective and Environmentally reactions catalysed by enzymes, 2002, Como, Italy. . [Mangler data]; Como, Italy.. 2002-12-05.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Moen, Anders Riise; Anthonsen, Thorleif. (2002) Enantiopure building blocks from dicarboxylic esters. Biocatalytic Ways to the Cholesterol-Lowering Drug Atorvastatin. Applied Biocatalysis, 2002, Zürich, Switzerland. . [Mangler data]; Zürich, Switzerland.. 2002-12-10.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; van Hellemond, Erik Wouter; Anthonsen, Thorleif. (2002) The Enantioselectivity changes with Substrate Conversion during Kinetic Resolution of Secondary Alcohols and their Butanoates. Applied Biocatalysis, Stereoselective and Environmentally Friendly reactions catalysed by enzymes, 2002, Como, Italy. . [Mangler data]; Como, Italy.. 2002-12-05.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Johansen, Lars; Moen, Anders Riise; Anthonsen, Thorleif. (2001) Enzyme Catalysed Synthesis of Enantiopure C-4 and C-5 Building Blocks for Biologically Active Compounds. Applied Biocatalysis 1980-2020: The future impact of modelling proteins and thermodynamics, 2001, NTNU, Trondheim, Norway . [Mangler data]; Norway, Trondheim, NTNU. 2001-06-20.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Anthonsen, Thorleif. (2000) Lipase catalysed kinetic resolution as a means to obtain enantiopure secondary alcohols. Organic Transformations: Selective Processes and Asymmetric Catalysis, COST D12 Workshop . [Mangler data]; Fefor, Norway, 12.-15.10., 2000.
 • Jacobsen, Elisabeth Egholm; Hoff, Bård Helge; Anthonsen, Thorleif. (1999) Significance of substrate structure, acyl donor and water activity for E in resolutions of secondary alcohols catalysed by CALB. 7. Nordic Conference on Biocatalysis in Organic Chemistry . [Mangler data]; Teveltunet fjellstue, 8- 11. april 1999. 1999-04-17 - 1999-04-20.