Elisabeth Egholm Jacobsen

Førsteamanuensis Institutt for kjemi
73596256 98843559

Bakgrunn og aktiviteter

Mitt fagområde er organisk kjemi, hvor jeg benytter enzymer som katalysatorer for å syntetisere enantiomert rene biologisk aktive forbindelser.

Etter 11 års ansettelse som analysekjemiker og kvalitetsleder i Lilleborg fabrikker i min hjemby Kristiansund, tok jeg fatt på cand. mag. og cand. scient. (mastergradsstudier) på NTNU i1994. Jeg avla mastergrad i Bioteknologi på Institutt for kjemi i september 1999, og disputerte for doktograd i Organisk kjemi på samme institutt i mai 2004. Jeg ble deretter ansatt som overingeniør ved instituttet, og i 2005 ble jeg førsteamanuensis. Mine hovedoppgaver har vært undervisning i naturstoffkjemi, spektroskopiske metoder, generell og organisk kjemi. Jeg har også undervist i kjemi og miljølære og analytisk kjemi på Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Nå underviser jeg Organisk kjemi og Generell kjemi for første og andreårsstudenter. Biokatalyse i organisk kjemi og Naturstoffkjemi tilbys som ledede selvstudium til  masterstudenter som ønsker det.

Mitt forskningsområde er organisk kjemi, hvor målet er å syntetisere biologisk aktive molekyler. Kinetisk oppløsning av rasemiske forbindelser og asymmetrisk syntese av prokirale stoffer ved bruk av enzymer i organiske løsningsmidler er mitt spesialfelt.   Flere masterstudenter jobber nå med kjemo-enzymatisk syntese av f. eks legemidler og insekticider. Jeg deltar i EU-samarbeidet Systems Biocatalysis og har samarbeide med  forskningsgrupper i Frankrike og Tsjekkia samt Sigma-Aldrich i Sveits. Emeritusprofessorene Lars Skattebøl ved Universitetet i Oslo og Thorleif Anthonsen ved NTNU er også samarbeidspartnere.