Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Bania, Elisabeth Valmyr; Kvernmo, Siv; Buck, Marcus. (2017) Educational Footprints and Psychosocial Factors in Multicultural Contexts in Arctic Norway A Cohort and Registry Data Study among Sami and Non-Sami Students, 2003-2012. 2017. ISBN 978-82-7589-527-9.