Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg har vært ansatt ved NTNU siden 2008 og arbeider som overingeniør ved Institutt for Materialteknologi.

Arbeidsområde

  • Tilrettelegging på laboratoriekurs - Generell kjemi  (TMT 4110 og TMT 4115) i realfagsbygget
  • Assisterer på laboratorier i KII
  • Ansvarfor BET-instrument og Flytende N2
  • Kontaktperson for avfallshåndtering (risiko avfall)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Hakvåg, Sigrid; Lein, Hilde Lea; Albertsen, Elin Harboe; Larsen, Eli-Beate. (2011) TMT4110/TMT4115 Laboratoriekurs i generell kjemi. Tapir Akademisk Forlag. 2011.
  • Albertsen, Elin Harboe; Grøtli, Anne Mette; Strand, Åse. (2003) Påvisning av hasselnøttproteiner (corylin) vha. rakettelektroforese. 2003.