Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Øksnes, Maria; Sundsdal, Einar. (2016) Barndom i barnehagen: Læring. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 9788202473860.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Kanestrøm, Endre; Taraldsen, Eldar. (2014) Klasseledelsens blindflekker. -om uro, klasseledelse og ny-enkel pedagogikk. Bok 3 i serien "Den profesjonelle lærer". 2014. ISBN 978-82-998563-6-2.

Del av bok/rapport

 • Sundsdal, Einar. (2016) Foreldre - barn. Pedagogiske fenomener. En innføring.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2016) Leg er livet! Om leg i vuggestuer og børnehaver. Pædagogik i dagtilbud.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2016) Lek – det som gör livet värt att leva. Lek på rätt väg? — På spaning efter leken.
 • Øksnes, Maria; Sundsdal, Einar. (2016) "Æ ha lært mæ det sjøl!" Læring i barnehagen. Barndom i barnehagen: Læring.
 • Sundsdal, Einar. (2015) Barns vennskap med andre. Vennskap.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2015) Leg er livet! Om leg i vuggestuer og børnehaver. Pædagogik i dagtilbud (iBog).
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2015) Ubehaget i den dialogiske kulturen: Om misforståelser og bommerter i forskningsprosessen. Metodefestival og øyeblikksrealisme: -eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2014) Disiplinert demokrati. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria. (2014) Nymoralisme i norsk pedagogikk. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Øksnes, Maria; Sundsdal, Einar. (2014) Lek - det som gjør livet verdt å leve!. På spor etter lek.
 • Sundsdal, Einar. (2013) John Stuart Mill - Dannelse gjennom frihet og følelser. Danningens filosofihistorie.
 • Sundsdal, Einar. (2013) Mennesket er ikke skaperverkets krone. Danning i barnehagen : perspektiver og muligheter.
 • Sundsdal, Einar. (2013) Richard Rorty - Med håp om en bedre fremtid. Danningens filosofihistorie.
 • Sundsdal, Einar. (2011) Danning som naturgave. Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning.
 • Sundsdal, Einar. (2011) Om skrift, stemme og nærvær. Jacques Derridas lesning av Ferdinand de Saussures Course in General Linguistics. Humaniorastudier i pedagogikk. Pedagogisk filosofi og historie.

Rapport/avhandling

 • Sundsdal, Einar. (2013) Naturalistisk humanisme - bidrag til et pedagogisk standpunkt. Akademika forlag. 2013. Series of dissertations submitted to the Faculty of Education, University of Oslo = Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (176).