Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Ghezzi, Luca; Hömberg, Dietmar Josef; Landry, Chantal. (2017) Math for the Digital Factory. Springer. 2017. ISBN 978-3-319-63957-4. Mathematics in Industry (27).