course-details-portlet

TMA4183 - Optimering 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 45 minutter E

Faglig innhold

Eksempler på optimalkontrollproblemer for partielle differensialligninger (PDEer). Eksistens av optimale løsninger. Kontroll-tilstandsoperatorer og adjungerte tilstander. Første og andre ordens optimalitetsbetingelser. Kontroll av lineære og semilineære elliptiske PDEer. Resultater fra funksjonalanalyse (adjungerte operatorer, deriverbarhet i Banachrom) og PDEer (svake løsninger, Sobolevrom, variasjonsregning). Grunnleggende numeriske metoder.

Læringsutbytte

Studenten som møter læringsmålene for kurset skal kunne:

  1. analysere kontroll-tilstand operatorer for modell kontrollproblemer;
  2. utlede nødvendige og tilstrekkelige optimalitetsbetingelser for optimalkontrollproblemer med eller uten tilstandsbegrensninger;
  3. vurdere eksistens av løsninger til modell optimalkontrollproblemer;
  4. implementere optimeringsalgoritmer på en datamaskin;
  5. bruke optimeringsalgoritmer for å løse modellproblemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjekt. Forelesningene holdes på engelsk dersom internasjonale master- eller utvekslingsstudenter velger emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt og industriell matematikk
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU