Bakgrunn og aktiviteter

Oppgaver: faglig støtte til ledelsen ved SU fakultetet og fakultetets institutter på økonomiområdet: primært i form av plan- og budsjettarbeid, regnskap, rapportering, avviksanalyser og oppfølgingsarbeid.

Jobber tett mot Institutt for Lærerutdanning (ILU).