Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har brede interesser innen filosofi, idéhistorie og religionsvidenskap, men som forsker jobber jeg primært med tverrkulturell dialog, utvikling av mangfoldskompetanse og KRLE-didaktikk. I mitt arbeide med KRLE fokuserer jeg på fagets muligheter som ideell arena for hermeneutisk brobygging i et flerkulturelt samfunn.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Nestby, Dag Hallvard Haavelmoen. (2013) The Great Dialogue. 2013. ISBN 978-82-471-4696-5.