Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har brede interesser innen filosofi, idéhistorie og religionsvidenskap, men som forsker jobber jeg primært med tverrkulturell dialog (som er temaet for min doktoravhandling The Great Dialogue), utvikling av mangfoldskompetanse og KRLE-didaktikk. I mitt arbeide med KRLE fokuserer jeg på fagets muligheter som ideell arena for hermeneutisk brobygging i et flerkulturelt samfunn.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Nestby, Dag Hallvard Haavelmoen. (2013) The Great Dialogue. 2013. ISBN 978-82-471-4696-5.