Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat i industriell økologi Program ved Institutt for energi- og prosessteknikkved ved NTNU.

Prosjektet mitt undersøker hvilke effekter vil framtidige energisystemer i Norge ha på naturmangfoldet. Det er en del av CONSENSE projektet.