Christina Hellevik

Rådgiver for NTNUs strategiske satsingsområder havrom, energi og bærekraft

Viserektor Ålesund
70161653 45545154

Bakgrunn og aktiviteter

Christina jobber i en prosjektstilling innenfor forskning med spesielt fokus på utvikling av de tematiske satsningsområdene NTNU Havrom, NTNU Bærekraft og NTNU Energi. Hun bidrar til utviklingen av forskningsprosjekter basert på de lokale fortrinnene i Ålesund i samarbeid med relevante ressurser i NTNU, samt å bidra til at miljøer i Ålesund trekkes inn i relevante initiativ ved campusene i Trondheim og Gjøvik. Hun jobber med:

-          Synliggjøring og forankring av NTNUs tematiske områder Havrom, Energi og Bærekraft i Ålesund

-          Oppfølging av initiativ fra næringslivet og offentlige institusjoner mot relevante miljøer ved NTNU 

o   Koble næringslivet og andre forskningsinstitusjoner til fagmiljøene på NTNU (f.eks. prosjektsøknader innenfor Havrom, bærekraft og energi)

o   Bidrag til og evt. koordinering av prosjektsøknader

-          Bidrag til nettverksbygging internt og eksternt:

o   bli kjent med næringslivet og andre forskningsinstitusjoner gjennom deltagelse på arrangement,

o   arrangere konferanser mm. f.eks. CampusUka, the NorthWest, Ocean Week, Sustainability Days, Energy Transition Week

Christina har bakgrunn som økolog, hun har en Bachelor og Science i økologi og en Master of Science i Environmental Sustainability fra University of Edinburgh. Hun vokste opp i Brussel og snakker fransk, italiensk, engelsk, norsk, spansk og litt russisk.