Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Nakakaawa, Charlotte Anne; Vedeld, Pål Olav. (2011) Potentials, policies and projects on carbon sequestration at national, local and household levels in Uganda. 2011. ISBN 978-82-575-0998-9. Philosophiae Doctor (PhD) Thesis (35).