Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Bamberg, Celia Ferragut. (2011) Et eventyr om grammatikk. Grammatikkundervisning. Språkhefte 4. Idéhefter for lærere.
  • Bamberg, Celia Ferragut. (2010) Veien er viktigere enn målet. Underveisvurdering og læring i fremmedspråk. Vurdering, Språkfag 3, Idéhefte for lærere.