Bakgrunn og aktiviteter

Sosionom med mastergrad i allmenn litteraturvitenskap fra NTNU. Koordinator for mentorprogrammet Nattergalen. Undervisnings/-interesseområder: Mentorskap, integrering, psykososiale perspektiver, rusbehandling, pedagogikk, litteratur

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Eliassen, Knut Ove; Ellefsen, Cecilie. (2013) "Overskridelse og konformitet. En lesing av Geir Gulliksens roman Tjuendedagen.". 2013.