Bakgrunn og aktiviteter

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Koordinator for masterprogrammene ved PLU
Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, med studieretningene:

  • Engelsk og fremmedpråkdidaktikk
  • Kunstfagdidaktikk
  • Naturfagdidaktikk
  • Samfunnsfagdidaktikk
  • Yrkesdidaktikk
  • Lærerprofesjon, veiledning og skoleutvikling

Studieplanarbeid, studiekoordinering, timeplanlegging, informasjon, studieveiledning og saksbehandling

Phd

  • administrasjon av ph.d-kurs og ph.d-programmet ved Institutt for lærerutdanning
  • lederstøtte for koordinator for ph.d-utdanninga ved Institutt for lærerutdanning
  • sekretær for programrådet for ph.d-utdanninga​

 

Utdanning - bakgrunn

Master i kunnskap, teknologi og samfunn fra institutt for Tverrfaglige kulturstudier(NTNU, 2008)
Cand. mag i Kultur og kommunikasjon (Filmvitenskap, fjernsynsproduksjon og sosialantropolgi) (HiL/UiS/NTNU, 2005)