Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Villa, Bjørn Jonny; De Moor, Katrien; Heegaard, Poul Einar; Instefjord, Anders. (2013) Investigating Quality of Experience in the context of adaptive video streaming: findings from an experimental user study. Norsk informatikkonferanse NIK 2013, Universitetet i Stavanger, 18. - 20.november 2013.
  • Villa, Bjørn Jonny; Heegaard, Poul Einar. (2013) A Measurement Study of Active Probing on Access Links. Advances in Communication Networking. 19th EUNICE/IFIP WG 6.6 International Workshop Chemnitz, Germany, August 28-30m 2913 Proceedings.
  • Villa, Bjørn Jonny; Heegaard, Poul Einar. (2013) Group Based Traffic Shaping for Adaptive HTTP Video Streaming. IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications IEEE AINA 2013.
  • Villa, Bjørn Jonny; Heegaard, Poul Einar. (2012) Improving Perceived Fairness and QoE for Adaptive Video Streams. Proceedings of ICNS 2012.
  • Villa, Bjørn Jonny; Heegaard, Poul Einar; Instefjord, Anders. (2012) Improving Fairness for Adaptive HTTP Video Streaming. Information and Communication Technologies - 18th EUNICE/ IFIP WG 6.2, 6.6 International Conference, EUNICE 2012, Budapest, Hungary, August 29-31, 2012. Proceedings.
  • Villa, Bjørn Jonny; Heegaard, Poul Einar. (2011) Towards Knowledge-driven QoE Optimization in Home Gateways. ICNS 2011, The Seventh International Conference on Networking and Services.
  • Villa, Bjørn Jonny; Heegaard, Poul Einar. (2010) Monitoring and control of QoE in media streams by click software router. Norsk Informatikkonferanse.

Rapport/avhandling

  • Villa, Bjørn Jonny. (2014) Enhancing Quality Aspects of Adaptive Video Streaming in Home Networks. 2014. ISBN 978-82-471-4935-5. Doktoravhandlinger ved NTNU (2014:13).

Kompetanseord