Bakgrunn og aktiviteter

Kompetanse

 • Utvikle prosjektsøknader til EUs rammeprogram for forskning og randsoneprogram (primært type RIA, IA, MSCA-IF, MSCA-ITN, ERC, ERA-NET).
 • Grant agreement preparation og rapportering i prosjekt i EUs rammeprogram.
 • Utvikle prosjektsøknader til Forskningsrådet (primært KPN, IPN, Infrastruktur, SFI).
 • Utvikle og forhandle samarbeidsavtaler i alle typer forskningsprosjekt.
 • Prosjektledelse.

Bakgrunn 

 • Forskningsrådgiver ved NV-fakultetet (fra 2015-2019)
 • Seksjonsleder Forskningsseksjonen NV (2011-2015)
 • Forskningsrådgiver SINTEF Materialer og kjemi (2011-2015)
 • Forskningsleder i SINTEF Materialer og kjemi (2008-2011)
 • Forsker-Seniorforsker i SINTEF Materialer og kjemi (2001-2011)
 • Postdoktor NTNU (bionanokompositter) (2004-2005)
 • Dr. ing NTNU - polymervitenskap
 • Cand. scient NTNU - teoretisk fysikk

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2013

2012

2008

2006

2005

 • Kvien, Ingvild; Tanem, Bjørn Steinar; Oksman, Kristiina. (2005) Characterization of Cellulose Whiskers and Their Nanocomosites by Atomic Force and Electron Microscopy. Biomacromolecules. vol. 6 (6).
 • Storsæter, Sølvi; Tøtdal, Bård; Walmsley, John C.; Tanem, Bjørn Steinar; Holmen, Anders. (2005) Characterization of alumina-, silica-, and titania-supported cobalt Fisch-Tropsch catalysts. Journal of Catalysis. vol. 236.
 • Tanem, Bjørn Steinar; Kvien, Ingvild; Oksman, Kristiina. (2005) Structural characterization of cellulose and its nanocomposites. Abstract of Papers of the American Chemical Society. vol. 229.
 • Tanem, Bjørn Steinar; Svenningsen, Gaute; Mårdalen, Jostein. (2005) Relations between sample preparation and SKPFM Volta potential maps on an EN AW-6005 aluminium alloy. Corrosion Science.

2004

 • Johnsen, BB; Lapique, F.; Bjorgum, A; Walmsley, John; Tanem, Bjørn Steinar; Luksepp, T. (2004) The effect of pre-bond moisture on epoxy-bonded sulphuric acid anodised aluminium. International Journal of Adhesion and Adhesives. vol. 24.
 • Johnsen, Bernt B.; Lapique, Fabrice; Walmsley, John; Tanem, Bjørn Steinar; Luksepp, T.; Bjørgum, Astrid Jørgine. (2004) The effect of pre-bond moisture on epoxy-bonded sulphuric acid anodised aluminiu. International Journal of Adhesion and Adhesives. vol. 24.

2003

 • Tanem, Bjørn Steinar; Svenningsen, Gaute; Lein, John Erik; Mårdalen, Jostein; Nordlien, Jan halvor. (2003) Intergranular corrosion in AlMgSi-alloys - An initiation study by SKPFM and TEM. ATB Métallurgie. vol. 43 (1-2).
 • Bjørgum, Astrid; Knudsen, Ole Øystein; Tanem, Bjørn Steinar; Hallenstvet, Merete. (2003) AC and DC anodising as pre-treatment before powder coating of extruded and cast aluminium. ATB Métallurgie. vol. 43 (1-2).

2001