Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektøkonom EPT og økonomiansvarlig for FME HydroCen, hvor EPT står som vertsinstitusjon.

Prosjektøkonom og økonomiansvarlig for NTNU sin deltagelse i FME HighEFF, NCCS og Bio4Fuels, hvor NTNU er partner. 

Prosjektøkonom for ZEN, hvor EPT er partner.

Medlem av nettverk for BOA samt "Senter" (FME + SFI) innenfor IV-fakultetet.