Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

 • Adm. støtte - nytt bachelorprogram i sykepleie 
 • Koordinering av praksisstudier
 • Samarbeidsavtaler med praksisfeltet
 • Lederstøtte
 • Klagebehandling
 • Saksbehandling politiattester med merknader
 • Autorisasjon

Utvalg:

 • Samarbeidsutvalget NTNU - St. Olavs Hospital
 • Samarbeidsutvalget NTNU - Trondheim kommune, Helse og Velferd
 • Praksisforum ved fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Jobbvinner KS - prosjektgruppe
 • Arbeidslivsportalen, OsloMET - referansegruppe