Bernt Nicolai Norebø Særsten

Seniorrådgiver/Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering

bernt.n.sarsten@ntnu.no
73559045 Fred Kavli-bygget, del 1, Øya