Bakgrunn og aktiviteter

Dr. med fra Universitetet i Tübingen, Tyskland og Ph.D. fra NTNU, Trondheim. Overlege, spesialist i Pediatri og Barne- og ungdomspsykiatri. Forskningsområder: Barn og unge med tvangslidelse (OCD): Behandling, livskvalitet og komorbiditet. Autismespekter forstyrrelser.  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner