Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er studieveileder på følgende studieporgam:

  • bachelor i rådgivning og voksnes læring
  • master i rådgivningsvitenskap
  • master i voksnes læring

Ønsker du en veiledningstime kan du ta kontakt med meg på epost eller telefon: 73592866. Jeg har kontor på Dragvoll, paviljong A, rom 116: kart

 

Du kan ta kontakt med meg om 

  • trivsel og mestring
  • spørsmål rundt utdanningsplanen din
  • permisjon eller avbrekk fra studier
  • tilrettelegging ved hjemmeeksamen, emeneoppgave eller muntlig eksamen
  • hva du kan gjøre etter endt studium
  • andre ting du lurer på rundt det å være student

Om jeg ikke kan svare deg kan jeg finne ut hvem du kan snakke med i stedet for.