Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/arbeidsområde

  • Biopolymere (alginat) i vevs teknologi (tissue engineering)
  • Vi bruker små alginat geler til å beskytte transplanterte celler mot angrep fra immunforsvaret. Dette er spesielt relevant for diabetes - ved å beskytte insulinproduserende vev fra immunforsvaret med mikrokapsler kan type 1 diabetes kureres ved transplantasjon uten immunsuppresjon. Ved enzymatisk modifikasjon kan vi lage nye materialer som er skreddersydd bruk i kapsler. Enzymatisk modifikasjon kombinert med kjemisk modifikasjon (for eksempel metakrylering og koblinav av bioaktive peptid) gjør at vi kan ytterligere skreddersy kapselen for ulike formål. Viktige kapselegenskaper omfatter stabilitet, biokompatibilitet, størrelse og permeabilitet i tillegg til å være vekst og differensieringsmateriale for innkapslede celler. Vi samarbeider med universiteter i Europa, Australia og USA gjennom The Chicago Diabetes Projec, i EU prosjekter og COST samarbeide og i tett samarbeide med andre institutt på NTNU.
  • Alginat mineraliseringsprosjektet har som mål å lage nye materialer av alginat og krystaller. Studier av alginat og kalsiumkarbonat viser at alginatet hindrer vekst av store krystaller slik at små krystaller dannes inni gelnettverket. Prosjektet er forholdsvis nytt og et samarbeide mellom Institutt for fysikk, Institutt for prosessteknologi og IBT der vi ønsker å lage nye materialer med nye egenskaper til bruk i ny vevsteknologi.
  • Vi har  finansiering med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering via Norges Diabetesforbund, fra The Chicago Diabetes Project og fra Norges Forskningsråd.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner