Bakgrunn og aktiviteter

Praksiskoordinator for grunnskolelærerutdanningene trinn 1-7 og 5-10

 

 

Bakgrunn

Mastergrad i Kulturvitenskap fra Karls universitet i Praha (masteroppgave og statseksamen i 2003).

Faglig godkjenning: Mastergraden er godkjent som likestilt med Master i kulturstudier ved Høgskolen i Telemark.

 

Jeg har jobbet med studieadministrasjon siden 2009 (Høgskolen Ålesund, Høgskolen i Sør-Trøndelag).