Bakgrunn og aktiviteter

Axel Sandvig MD, PhD is principal investigator/group leader at the Department of Neuromedicine and Movement Science, NTNU and steering committee member for the Morphogenetic Engineering R&D Stream, NTNU. 

Main research interests: translational neuroscience; morphogenetic neuroengineering; neuroplasticity; neurotechnologies for motor impaired patients

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner