Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Aksnes, Astrid; Amzajerdian, Farzin. (2008) Materials and Devices for Laser Remote Sensing and Optical Communication, MRS Proceedings Volume 1076. Materials Research Society. 2008. ISBN 978160511046-2.