Bakgrunn og aktiviteter

Biografi

Asbjørn Rolstadås er professor emeritus i maskinteknikk og produksjon ved Fakultet for ingeniørvitenskap. Hans forskningsområder dekker numerisk styring av verktøymaskiner, dataintegrert produksjon, produktivitet, material- og produksjonsstyring samt prosjektledelse. Han har publisert mer enn 300 arbeider (inkludert 20 bøker)  innenfor disse områdene.

Rolstadås har om lag 35 års erfaring fra utdanning og forskning i prosjektledelse og ble i 2014 tildelt Kongens fortjenestmedalje for denne virksomheten. Han har deltatt i studier av gjennomføring av større offentlige prosjekter med vekt på olje- og gassprosjekter på Kontinentalsokkelen. Han har gjort forskningsprosjekter innenfor risiko og beregning av reserveposter i kostnadsestimater. Han har utviklet etter- og videreutdanning innenfor prosjektledelse samt ulike emner for sivilingeniørstudiet. Han har erfaring fra ledelse av større prosjekter, herunder forskningsprosjekter innenfor EUs rammeprogrammer.

Han var prodekan for forskning ved Fakultet for ingeniørvitenskap fra 2006 til 2017. Han er tidligere president i Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) og medlem av Det kongelige norske videnskabers selskap ( DKNVS), Ingeniørsakademien (IVA) i Sverige samt European Academy of Industrial Management (AIM) . Han er medlem av Editorial Board for en rekke tidsskrifter og er grunnlegger av The International Journal of Production Planning and Control. Han er æresmedlem og tidligere president i IFIP (International Federation for Information Processing) og er initiativtaker til IFIPs arbeidsgruppe WG5.7 - Production Management. Han er æresmedlem av Den norske Dataforening (data).

Nyere forskningsprosjekter

  • Understanding Success and Developing Management Leadership on International Mega-Projects (Samarbeids-prosjekt mellom NTNU, UC Berkeley og Statoil) (2010 - 2011)
  • IMS 2020 - Supporting Global Research for IMS2020 Vision  (EU-prosjekt) (2008 - 2011)
  • TARGET - Transformative, Adaptive, Responsive and enGaging EnvironmenT (EU-prosjekt) (2008 - 2011)
  • PRIME - Providing Real Integration in Multi-disciplinary Environments (EU-prosjekt) (2005 - 2008)
  • PROMISE - Product Lifecycle Management and Information Tracking using Smart Embedded Systems (EU-prosjekt) (2004 - 2008)
  • GEM - Global Education in Manufacturing (EU/IMS-prosjekt) (2002 - 2004)

Medlem Editorial Board for vitenskapelig tidsskrifter

Nyere publikasjoner - bøker/bok-kapitler

Aarseth, Wenche; Rolstadås, Asbjørn; Klev, Roger: Project Leadership Challenges - Their nature and how they are managed. Fagbokforlaget 2016 (ISBN:978-82-450-2130-1).

Aarseth, Wenche; Rolstadås, Asbjørn; Klev, Roger: Lederskap i prosjekter. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1812-7).

Rolstadås, Asbjørn; Olsson, Nils; Johansen, Agnar; Langlo, Jan Alexander: Praktisk prosjektledelse - Fra ide til gevinst. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1690-1).

Rolstadås, Asbjørn; Pinto, Jeffrey K.; Falster, Peter; Venkataraman, Ray: Decision Making in Project Management. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1773-1). NTNU Engineering Series(4).

Hald, Linda Cathrine; Rolstadås, Asbjørn: Project Management of Collaborative Research - the Stakeholder Challenge. In Project Management. Practices, Challenges and Developments. Nova Science Publishers, Inc. 2013 ISBN 9781629481838. pp. 33-59.

Rolstadås, Asbjørn; Henriksen, Bjørnar; O'Sullivan, David: Manufacturing Outsourcing - A Knowledge Perspective. Springer 2012 (ISBN 978-1-4471-2953-0).

Rolstadås, Asbjørn; Hetland, Per Willy; Jergeas, George; Westney, Richard.: Risk Navigation Strategies for Major Capital Projects - Beyond the Myth of Predictability. Springer 2011 (ISBN 978-0-85729-593-4). Springer Series in Reliability Engineering.

Rolstadås, Asbjørn: Praktisk prosjektstyring, 5. utgave. Tapir Akademisk Forlag 2011 (ISBN 978 82-519-2757-4)

Rolstadås, Asbjørn; Andersen, Bjørn; Fradinho, Manuel.
E-Learning for SMEs: Challenges, Potential and Impact. In: E-Business Issues, Challenges and Opportunities for SMEs: Driving Competitiveness. IGI Global 2011 (ISBN 9781616928803) pp 46-64 

Rolstadås, Asbjørn.: Applied Project Management - How to Organize, Plan and Control Projects. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 978-82-519-2287-6) 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner