Arve Knudsen

Kaptein - Avdelingsingeniør Felles forskningsinfrastruktur
91897842
Brattørkaia 17b, Sealab * * Sealab *

Bakgrunn og aktiviteter

Arve Knudsen er kaptein på Gunnerus forskningsfartøy.  Han har arbeidet på Gunnerus siden 2006.