Bakgrunn og aktiviteter

Arve Knudsen er kaptein på Gunnerus forskningsfartøy.  Han har arbeidet på Gunnerus siden 2006.