Bakgrunn og aktiviteter

Utdanningsbakgrunnen inkluderer sivilingeniør bygg (struktur) fra NTH og University of Kansas i 1986, MSc i Ocean Systems Management fra Massachussetts Institute of Technology i 1990 og PhD fra NTNU med avhandlingen The Framework of a Design Process Language.

Faglig profil inkluderer informasjonsteknologi/internet of things, systems engineering, marin teknikk og strukturanalyse og mekanikk. Underviser og veileder i skipsbygging. Er hovedforfatter og redaktør av boken "Tidligutrustning", ISBN 82-7174-257-4, ib.

Ble i 1993 ansatt som seniorforsker på MARINTEK og etablerte i 2001 sammen med en kollega firmaet proNavis. Var daglig leder der fram til 2010. Firmaet ble kjøpt opp av DNV i 2005. Siden 2010 jobbet som seksjonsleder for DNV proNavis, DNVs satsning innen maritim logistikk, inntil april 2013 og deretter administrerende direktør i Fedem Technology.

Ledet selskapet gjennom og et par år etter oppkjøp av SAP i 2016, og har etter fusjon i 2018 vært vitenskapelig ansvarlig med vekt på strukturdynamikk og fysikk.  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Hagen, Arnulf. (1996) Tidligutrustning: Verftsbok. 1996. ISBN 82-7174-257-4.

Andre

  • Balland, Oceane Marie; Solem, Siri; Hagen, Arnulf; Erikstad, Stein Ove. (2010) A decision support framework for the concurrent selection of multiple air emission controls. 9th International Conference on Computer and IT Applications in Shipbuilding ; Gubbio, Italy. 2010-04-12 - 2010-04-14.
  • Erikstad, Stein Ove; Hagen, Arnulf. (2006) Applying Product Platform Technologies in Ship Specification Development. International Marine Design Conference . IMDC; Ann Arbor, MI. 2006-05-20 - 2006-05-25.
  • Erikstad, Stein Ove; Hagen, Arnulf. (2003) Web-based tendering collaboration in project-centric industries. 2nd Int. Conference on Computer and IT Application in the Maritime Industries, (COMPIT) . COMPIT; Hamburg. 2003-05-10 - 2003-05-13.