Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsområde

Helseledelse med innretning mot organisatorisk kompetanse hos helsepersonell (samhandling, klinisk ledelse, endring og kvalitetsforbedring) og organisatorisk helse (arbeidshelse og verdibevisst ledelse).

Tilknyttet Akershus Universitetssykehus som spesialrådgiver.

Utdanning

PhD i sosiologi og folkehelsevitenskap (Aalborg Universitet), Cand.polit. i helsevitenskap (Universitetet i Bergen), inkludert sykepleier- og diakoniutdanning.

Vitenskapelig og faglig arbeid (utvalg)

Tidsskriftspublikasjoner

Orvik, A. (2016). Values and strategies: management of radical organizational change in a university hospital. Accepted for publication with minor revisions. The International Journal of Health Planning and Management. DOI: 10.1002/hpm.2332

Orvik, A., Nordhus, G.E.M, Bihari Axelsson, S. & Axelsson, R. (2016). Interorganizational collaboration in transitional care - A study of a post-discharge programme for elderly patients. International Journal of Integrated Care, 6; 16 (2):11. DOI: 10.5334/ijic.2226

Orvik, A., Vågen, S.R., Bihari Axelsson, S. & Axelsson, R. (2015). Quality, Efficiency and Integrity: Value Squeezes in Management of Hospital Wards. Journal of Nursing Management, 23, 65-74. DOI: 10.1111/jonm.12084

Orvik, A., Larun, L., Berland, A. & Ringsberg, K.C. (2013). Situational Factors in Focus Group Studies: A Systematic Review. International Journal of Qualitative Methods, 12: 338-358.  

Orvik, A., Larun, L., Berland, A. & Ringsberg, K.C. (2014). Factores situacionales en estudios de grupos focales: una revisión sistemática. Paradigmas, 6 (2): 87-127. 

Orvik, A., Dellve, L. & Eriksson, A. (2013). Organisatorisk hälsa och värdebaserat ledarskap – Behovet av systemperspektiv för en hållbar styrning och ledning av hälso- och sjukvården. Socialmedicinsk tidskrift, 6: 848-856.

Orvik, A. & Axelsson, R. (2012). Organizational health in health organizations – towards a conceptualization. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26: 796-802.

Bok

Orvik, A. (2015). Organisatorisk kompetanse: Innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse. 2. utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Bokkapittel

Orvik, A., Fløtten, K. & Haugstvedt, K.T. (2016). Helsefremmende sykehus og helsetjenester – illustrert ved tre eksempler.  I: Rannestad, T. & Haugan, G. (red.) Helsefremmende arbeid i spesialisthelsetjenesten. Oslo: Cappelen Damm

PhD-avhandling

Orvik, A. (2016). Conceptualizing organizational health: Public health management and leadership perspectives. PhD-thesis. Aalborg University.

Rapport

Axelsson, R., Bihari Axelsson, S., Nordhus, G.E.M. & Orvik, A. (2011). Evaluering av forsøksverksemd med etterbehandlingsavdeling ved Aspøy omsorgssenter. Høgskolen i Ålesund, Rapport nr. 1/2011.