Bakgrunn og aktiviteter

Professor i industriell innovasjon med forskningsfokus på effekter av offentlig-finansiert forksning, kompetanseutvikling og innovasjon på bedriften, sektoren, regionen og makrosamfunnet. De siste årene har jeg i samarbeid med forskere ved UiO og CEPI gjennomført kvantitative analyser av flerkriteria beslutningsprosesser i produktutvikling innenfor helse (vaksiner), men også beslutningsprosesser i andre samfunnsområder. Videre samarbeider jeg med kollegaer i ØK-fakultetet for å utvikle prognosemodeller for ulike typer risiko i næringslivet, inklusiv banksektoren, ved bruk av kunstig intelligens. Er blitt utnevnt medlem i Teknologirådet for perioden 2020-2024.      

Undervisning:

Fra H2021: Metodeemne, Prognosemodeller for markedsutvikling og Spillteori (alle emner i Master for industriell økonomi og digital sikkerhet - MIIDS). 

SMF3021,SMF3021F, SMF2295; SMF2295F: Makroøkonomi

SMF3081, SMF3081F, SMF2292, SMF2292F: Samfunnsvitenskapelige metoder

SMF2051, SMF2051F: Ledelse med arbeidsrett (H2015- V2020)

SMF3082, SMF3082F: Bærekraft og etikk (H2015, H2016)

ENE2021: Energimarkeder (H2016, H2017)

TØL4006 Scientific Methodology (H2016, H2017)

Samarbeid med andre forskningssentra

EU Research Center at George Washington University, USA - Visiting Research Fellow since 2016. 

Redaksjonelle aktiviteter:

 • Senior Associate Editor: Journal of the Knowledge Economy, Springer publishers (http://www.springer.com/economics/policy/journal/13132).

 • Series co-editor in the book series: EDWARD ELGAR SERIES ON SCIENCE, TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPREENEURSHIP

 • Co-editor of Special Issue on Comparative studies of Regional and Sectoral Innovation policies: International Journal of Innovation and Regional Development (Special Issue 2009).

Selected Publications:

Vold, T., Haave, H., and Kaloudis, A. (2020). On Work Relevance of Adult Education: A Case Study Narrative. The Electronic Journal of Knowledge Management, 18(2), pp. 105-120, available online at www.ejkm.com.

Kaloudis A.(red.), A. Aspelund, P.M. Koch, T. Lauvås, M. Tuft Mathisen, Ø. Strand, R. Sørheim, T. Aadland (2019). How Universities Contribute to Innovation: A Literature Review-based analysis. NTNU-report.

Gouglas, D., K. Hoyt, E. Peacocke, A. Kaloudis, T. Ottersen, J-A Røttingen (2019). Setting Strategic Objectives for the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations: An Exploratory Decision Analysis Process. INFORMS Journal on Applied Analytics. Published online in Articles in Advance 06 Nov 2019.  https://doi.org/10.1287/inte.2019.1011.  

Gouglas, D., T. T. Le, K. Henderson, A. Kaloudis, T. Danielsen, N. C. Hammersland, J. M. Robinson, P. M. Heaton, J-A Røttingen (2018). "Estimating the cost of vaccine development against epidemic infectious diseases: a cost minimisation study." In The Lancet Global Health, October 17th, DOI:https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30346-2.

Merok E., P. K. Alnes, A. Kaloudis (2018). Ikke bestått: Investeringer i utdanning, kompetanse og regional utvikling i Innlandet. Chapter in Haugen, Bjørn Sverre Hol og Mona Pedersen, red. 2018. Utdanning Hedmark. Anno museums skriftserie, vol, 2. Museumsforlaget,Trondheim

Holtskog, H., Carayannis, E.G., Kaloudis, A., Ringen, G. (2018): Learning Factories: The Nordic Modes of Manufacturing. Palgrave Studies in Democracy, Innovation and Entrepreneurship for Growth. Palgrave. 

Liu, Yongping; Huang, L.; Kaloudis, A.; Støre-Valen, M. (2017). Does urbanization lead to less energy use on road transport? Evidence from municipalities in Norway. In Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol. 57.

Boring P, K. Flanagan, A. Kaloudis, K. Karakasidou, (2015): International Mobility: findings from a survey of researchers in European Union. In Science and Public Policy doi:10.1093/scipol/scv006.

Kaloudis A. (2012): Internasjonale forskningspolitiske trender og FoU-begrepet. In Søgnen R., K-E. Brofoss (2012): FoU-begrepet under press – Om møtet mellom forskningspolitikk og forskningsstatistikk. Tapir akademisk forlag.

Langfeldt L., H. Godø, Å. Gornitzka, A. Kaloudis (2012): Integration modes in EU research: Centrifugality versus coordination of national research policies. In Science and Public Policy, 2012, Volume 39, Issue 1. Pp. 88-98.

Godø H., A. Kaloudis (2010): Drahjelpen fra EU: rammeprogrammene som forsknings- og innovasjonspolitiske virkemidler. In Spilling O. (2010): Innovasjonspolitikk. Fagbokforlaget.

Butler J., T. Dunnewijk, A. Kaloudis, K-H. Leitner, H. Meijers, T. Næss, B. Poti, P. Shapira, S. Slipersæter, J. Youti (2010): Analysis of the evolution of the costs of research - trends, drivers and impacts (COST): Report on Litterature Review and Framework. Deliverable 2. Study commissioned by DG Research, Directorate B - European Research Area (150 pages).

Carayannis E. G., A. Kaloudis (2010): 21st Century Democratic Capitalism: A Time for Action and a Time to Lead. In International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, Volume 1, Issue 1.

Godø H., L. Langfeldt, A. Kaloudis et al. (2009): In need of a Better Framework for Success: An evaluation of the Norwegian participation of the EU 6th Framework Programme (2003-2006) and the first part of the EU 7th Framework Programme (2007-2008).   NIFU STEP report 22/2009. 

Næss T, L-A. Støren, A. Kaloudis (2009): Life-long learning and work-related training in Norway – an international perspective. NIFU STEP-report 18/2009.

Carayannis E., A. Kaloudis (2009): A time for Action and a Time to Lead: Democratic Capitalism and a new “New Deal” for the US and the World in the Twenty-first Century, in Japan Economic Currents, no. 71, January 2009, pp: 6-10.

Kaloudis A., T. E. Pedersen (2008): Analysis of sectoral innovation systems in Europe: the energy production sector. (NIFU STEP-report documenting results and work from the DG ENTR project “Sectoral Innovation watch - Systematic). NIFU STEP-report 32/2008.

Carayannis E., A. Kaloudis, Å. Mariussen (eds.) (2008): Diversity in the Knowledge Economy: Social and economic Dynamics. Edward Elgar Publisher (April 2008).

Kaloudis A. (2008): Indicators on sectoral heterogeneity, in E. Carayannis, A. Kaloudis, Å. Mariussen: Diversity in the Knowledge Economy: Social and economic Dynamics. Edward Elgar Publisher (April 2008).

Klitkou A., A. Kaloudis (2007): Scientific versus economic specialization of Business R&D – the case of Norway. In Research Evaluation 16 (4), December 2007, pp283-298.

M. Dinges, M. Berger, R. Fischer, A. Kaloudis (2007): Monitoring sector specialization of public and private funded business research and development. In Science and Public Policy vol. 34, no. 6, July 2007, pp. 431-443.                        

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Holtskog, Halvor; Carayannis, Elias G.; Kaloudis, Aris; Ringen, Geir. (2018) Learning Factories: The Nordic Model of Manufacturing. Palgrave Macmillan. 2018. ISBN 978-3-319-41887-2.
 • Carayannis, Elias G.; Kaloudis, Aris; Mariussen, Åge. (2008) Diversity in the Knowledge Economy and Society: Heterogeneity, Innovation and Entrepreneurship. Edward Elgar Publishing. 2008. ISBN 9781847202116.

Del av bok/rapport

 • Knudsen, Jon Paschen; Johnsen, Hans Christian Garman; Kaloudis, Aris. (2018) Coping with structural change: Understanding framework conditions. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work.
 • Merok, Eivind; Alnes, Per Kristian; Kaloudis, Aris. (2018) Ikke bestått? Investeringer i utdanning, kompetanse og regional utvikling i Innlandet. Utdanning Hedmark.
 • Vold, Aud Tone; Bergum, Svein; Ranglund, Ole Jørgen Stefferud; Kiønig, Linda Vibeke; Bakken, Gisle; Kaloudis, Aris; Braun, Robin. (2017) Student Input – A Case of an Extended Flipped Classroom. 2017 16th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET).
 • Kaloudis, Aris. (2012) Internasjonale forskningspolitiske trender og FoU-begrepet. FoU-begrepet under press. Om møtet mellom forskningspolitikk og forskningsstatistikk.
 • Aksnes, Dag Westreng; Foyn, Frank; Gunnes, Hebe; Holtermann, Cathinka; Iversen, Eric James; Kaloudis, Aris; Langhoff, Kristine; Mc Mahon, Lise Dalen; Wendt, Kaja Kathrine; Wilhelmsen, Lars. (2011) Norsk FoU- og innovasjonsinnsats i internasjonal kontekst. Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2011.
 • Godø, Helge; Kaloudis, Aris. (2010) Drahjelpen fra EU: rammeprogrammene som forsknings- og innovasjonspolitiske virkemidler. Innovasjonspoilitikk - problemstillinger og utfordringer.
 • Knell, Mark Stephen; Kaloudis, Aris; Kallerud, Egil. (2010) National Innovation Systems and Global Innovation Networks: Norway. SSH8-CT-2009-225368 INGINEUS Impact of Networks, Globalisation and their Interaction with EU Strategies.
 • Knell, Mark Stephen; Kaloudis, Aris; Kallerud, Egil. (2010) Norway. National Innovation systems and global innovation networks (Synthesis report on the evolution of national innovation system and its relevance for the emergence of GINs) Deliverable D3.2.
 • Carayannis, E.G.; Kaloudis, Aris; Mariussen, Åge. (2008) Introduction. Diversity in the Knowledge Economy and Society: Heterogeneity, Innovation and Entrepreneurship.