Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Næss, Arild Brandrud; Wahlstrøm, Ranik Raaen; Helland, Fredrik Forbord; Kjærland, Frode. (2017) Konkursprediksjon for norske selskaper - En sammenligning av regresjonsmodeller og maskinlæringsteknikker. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Mertens, Timo Pascal; Schneider, Daniel; Næss, Arild Brandrud; Svendsen, Torbjørn. (2009) Lexicon Adaptation for Subword Speech Recognition. Proceedings of the 2009 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition & Understanding.

Rapport/avhandling