Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Jenssen, Annepetra Røkke. (2017) Teacher Students involved in writing parts of their own textbook. EDULEARN17 proceedings : 9th international confererence om education and new learning technologies.
 • Jenssen, Annepetra Røkke. (2014) Fag i uterom. Fysisk aktiv læring.
 • Ristesund, Ingeborg; Moen, Marit; Svartaas, Gun; Jenssen, Annepetra Røkke. (2012) Lærerutdannere i praksisfeltet. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Bjerke, Øyvind; Jenssen, Annepetra Røkke. (2010) Innledning. Kompendium i Basis.
 • Jenssen, Annepetra Røkke. (2010) Ballbasis. Kompendium i Basis.
 • Jenssen, Annepetra. (2009) Ungdomsskoleelever og bruk av uterommet. FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Jenssen, Annepetra. (2008) Skolegård med høy puls. FoU i Praksis 2007: Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

Rapport/avhandling

 • Jenssen, Annepetra Røkke. (2015) Fysisk aktiv læring – Utfordringer i uterommet. 2015.
 • Jenssen, Annepetra Røkke. (2015) Promoting inclusion through ballgames. 2015. The Pestalozzi Programme, Council of Europe -Training Programm (EPAS).
 • Jenssen, Annepetra Røkke. (2015) Turn i GLU 1-7. 2015.
 • Jenssen, Annepetra Røkke. (2013) Sentrale ballspill: Kompendium i ball: Del 2. 2013.
 • Jenssen, Annepetra Røkke. (2011) ”Hvordan utfordre hele mennesket gjennom Uteskole” It’s learning forlag. 2011.
 • Jenssen, Annepetra Røkke. (2011) Kompendium i turn, GLU 1-7. 2011.
 • Bjerke, Øyvind; Jenssen, Annepetra Røkke. (2010) Kompendium i Basis. Tapir Akademisk Forlag. 2010.
 • Jenssen, Annepetra. (1999) Lavdosert utholdende styrketrening, kronisk muskel- og skjelettlidelse og smerteopplevelse : en intervensjonsstudie. 1999.