Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:
Gruppeleder for Biblioteket Dragvoll

 • Medlem i arbeidsutvalg for Matrise for læringsareal og dokumentlevering.
 • Medlem i arbeidsgruppe for NTNU Universitetsbibliotekets Nettredaksjon.
 • Medkoordinator for UX-forum ved NTNU Universitetsbiblioteket

Jobber med utvikling av læringsmiljø, arrangmenter og utstillinger ved Biblioteket Dragvoll. Undervisning i bibliotekets ressurser og referansehåndtering.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Andre

 • Eriksen, Pia Farstad; Solhaug, Solvor; Lorange, Anne Lillevoll. (2016) Skrivenatt ved NTNU Dragvoll - gi studenter motivasjon til å skrive. Akademisk skriving og dialogisk rettleiing i høgare utdanning . Høgskolen i Bergen; Bergen. 2016-11-10 - 2016-11-11.
 • Lorange, Anne Lillevoll. (2016) ISEW Library - International Staff Exchange Week for Library Professionals. Norsk Fagbibliotekforening, avd. Trondheim, Sommermøte juni 2016 . Norsk Fagbibliotekforening, avd. Trondheim; Rotvoll, NTNU Biblioteket Rotvoll. 2016-06-22 - 2016-06-22.
 • Lorange, Anne Lillevoll. (2016) Knowledge:coffee - 30 minutes pitching of a theme. ISEW Library 2016 . Helsinki University Library; Helsinki. 2016-05-30.
 • Lorange, Anne Lillevoll. (2016) Redesign of VIKO - Your guide to Information Literacy. ISEW Library 2016 . Helsinki University Library; Helsinki. 2016-05-30.
 • Lorange, Anne Lillevoll. (2014) Kunnskap:kaffe - 30 minutters pitching av et tema. Mission (im)possible(?)! Bibliotekenes omdømme, merkevare og markedsføring . Vestfold fylkesbibliotek; Tønsberg. 2014-11-18 - 2014-11-19.
 • Olsen, Per Harald; Lorange, Anne Lillevoll. (2014) Per Harald Olsen med bilder fra Bangladesh. Utstilling på Biblioteket Dragvoll [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Biblioteket Dragvoll, NTNU UB; Trondheim. 2014-01-20 - 2014-02-28.
 • Lorange, Anne Lillevoll; Gaustad, Liv. (2012) Implementation of VIKO. The integration of an e-learning tool for information literacy and academic writing in a 2.0 environment to support student learning. World Library and Information Congress 78th IFLA General Conference and Assembly . IFLA; Helsinki. 2012-08-13 - 2012-08-14.
 • Lorange, Anne Lillevoll. (2005) Læringsverktøyet VIKO – brobygger mellom faglærer og bibliotek. Nordisk sommerskole for informasjonskompetanse . NORDINFOlit; Finland,Tusby, Gustavelund. 2005-06-29.