Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver ved profesjonsstudiet medisinstudiet:

  • Administrativt ansvarlig for skriftlig eksamen
  • Administrativt ansvarlig for PBL
  • Administrativt ansvarlig for nasjonal delprøve
  • Eksamensavvikling
  • Veiledning
  • Klagesaker, begrunnelse og klage på karakter ved skriftlig eksamen
  • Uketjeneste
  • FS-kontaktperson ved MH-fakultetet

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.