Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder knyttet til profesjonsstudiet i medisin:

  • Administrativt ansvarlig for skriftlig eksamen
  • Administrativt ansvarlig for PBL
  • Administrativt ansvarlig for felles avsluttende skriftlig eksamen 
  • Eksamensavvikling 
  • Klagesaker, begrunnelse og klage på karakter ved skriftlig eksamen 
  • Veiledning 

 

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.