Bakgrunn og aktiviteter

Hva jeg jobber med

Undervisning på norskseksjonen ved Institutt for lærerutdanning.

Rådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret).

Prosjekter jeg har jobbet med tidligere

Faglige interesser

  • Skriving som grunnleggende ferdighet
  • Norskdidaktikk
  • Skriveoppgaver
  • Vurdering av skriving

Publikasjoner

Kvistad, A. (2013). Skrivekulturer i fagene norsk og RLE: en studie av tre læreres oppgavepraksis på ungdomstrinnet. Masteroppgave, Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Kvistad, A. & Smemo, J. (2015). Den gode skriveoppgaven? – En studie av fellestrekk ved vellykkede skriveoppgaver fra Normprosjektet. I H. Otnes (red.), Å invitere elever til skriving. Perspektiver på skriveoppgaver. LNU/Fagbokforlaget.