Bakgrunn og aktiviteter

Hva jeg jobber med

Universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (Skrivesenteret).

  • FUS-prosjektet (Funksjonell skriving i de første skoleårene)
  • TRACK (Tracking First Graders’ Writing Development)
  • Eksamen i norsk for 10. trinn, VG2 yrkesfag og VG3

Prosjekter jeg har jobbet med tidligere

Faglige interesser

  • Skriving som grunnleggende ferdighet
  • Norskdidaktikk
  • Skriveoppgaver
  • Vurdering av skriving  

               

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Myran, Iris Hansson; Johansen, Marita B.; Kvistad, Anne Holten; Tollaksen, Kathrine Vik; Skar, Gustaf Bernhard Uno. (2021) Skriving i begynneropplæringen - en praktisk innføring. GAN forlag. 2021. ISBN 978-82-492-2187-5.