Bakgrunn og aktiviteter

Hva jeg jobber med

Universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (Skrivesenteret).

  • FUS-prosjektet (Funksjonell skriving i de første skoleårene)
  • Eksamen i norsk for 10. trinn, VG2 yrkesfag og VG3

Prosjekter jeg har jobbet med tidligere

Faglige interesser

  • Skriving som grunnleggende ferdighet
  • Norskdidaktikk
  • Skriveoppgaver
  • Vurdering av skriving

Publikasjoner

Kvistad, A. H. & Otnes, H. (2019). Mottakerinstansen i skoleskriving – En studie av skriveoppgaver fra Normprosjektet. Nordic Journal of Literacy Research, 5(2). https://doi.org/10.23865/njlr.v5.1644

Kvistad, A. H. & Smemo, J. (2015). Den gode skriveoppgaven? – En studie av fellestrekk ved vellykkede skriveoppgaver fra Normprosjektet. I H. Otnes (red.), Å invitere elever til skriving. Perspektiver på skriveoppgaver. LNU/Fagbokforlaget.    

Kvistad, A. H. (2013). Skrivekulturer i fagene norsk og RLE: en studie av tre læreres oppgavepraksis på ungdomstrinnet. Masteroppgave, Høgskolen i Sør-Trøndelag.      

               

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner