Anne Grytbakk

Universitetslektor Institutt for sosialt arbeid
73412551 98221455
Tungasletta 2, A 427

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Grytbakk, Anne. (2015) Krenket, men ikke offer. Sommerfugl, fly! En artikkelsamling av barnevernspedagoger.