Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har jobbet på HiSt, Fakultet for helse- og sosialvitenskap siden 1991, og fom. 01.01.2017 startet jeg på NTNU, NV Fakultetet, Institutt for materialteknologi, som økonomimedarbeider.

Jeg har ansvar for budsjett og rapportering på budsjettfinansiert virksomet, samt bestilling av  for administrativt materiell og fakturering av  leiestedskostnader.

Jeg sitter i Alfred Getz.v. 2, 1.etg. rom E-123