Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Løhre, Audhild; Lund, Anne Carine Bonnevie. (2020) Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk. 2020. ISBN 978-82-02-65237-1.
 • Lund, Anne Carine Bonnevie. (2017) Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen. Gyldendal Akademisk. 2017. ISBN 9788205493926.
 • Lund, Anne Carine Bonnevie; Moen, Bente Bolme. (2010) Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2509-9.

Del av bok/rapport

 • Lund, Anne Carine Bonnevie; Järnerot, Anna. (2020) En gryende læreridentitet. Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling.
 • Lund, Anne Carine Bonnevie; Järnerot, Anna; Veelo, Nicole Christine. (2020) Det første møtes sødme? Lærerstudenters første møte med praksisfeltet. Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling.
 • Page, Alexander Gamst; Lund, Anne Carine Bonnevie; Løhre, Audhild. (2020) Introduksjon: Om ProfILU, antologien og nye utfordringer. Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling.
 • Lund, Anne Carine Bonnevie. (2017) Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludernde praksis. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.
 • Lund, Anne Carine Bonnevie. (2017) Mangfold i skolen. En ressurs?. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.
 • Moen, Bente Bolme; Lund, Anne Carine Bonnevie. (2017) Samer og tatere - en del av skolens mangfold. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.
 • Cyvin, Jardar; Lund, Anne Carine Bonnevie. (2016) Manipulative Factors Influencing the Use of Data Loggers in Primary School. Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future..
 • Lund, Anne Carine Bonnevie. (2014) Hvordan har fullført faglærerutdanning for tospråklige påvirket deres arbeidssituasjon?. FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Lund, Anne Carine Bonnevie. (2014) Nasjonale minoriteter og skolen. Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen.
 • Lund, Anne Carine Bonnevie. (2014) Tospråklige lærere- en ressurs i skolens interkulturelle praksis?. Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen.