Anna Synnøve Hovstein

Seniorkonsulent Institutt for lærerutdanning
73590467
Jonsvannsveien 82, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver ved Institutt for lærerutdanning

NAFOL - Nasjonal forskerskole for lærerutdanning

 • Administrativt ansvar for kull 5-8 i NAFOL
 • Opptak til forskerskolen
 • Webarbeid for www.nafol.net
 • Arrangere konferanser, seminarer og andre arrangementer i NAFOL-regi
 • Saksbehandling av søknader om økonomisk støtte
 • Rapportere til NFR
 • Sekretær for NAFOLs styre og råd
 • Kursadministrasjon av NAFOLs integrerte ph.d.-kurs
 • Emner på Nett - ph.d.-kurs
 • Studieadministrasjon for NAFOL-studentene som følger ph.d.-kurs ved ILU
 • Øvrig informasjonsarbeid

 

Bakgrunn

 • Førstekonsulent Program for lærerutdanning
 • Konsulent ved Institutt for Musikk
 • Konsulent ved Institutt for Moderne Fremmedspråk
 • Førstelinjetjeneste ved Studentservice Dragvoll
 • Seminarleder bacheloressay - sosialantropologi, NTNU
 • Master i sosialantropologi ved NTNU
 • Årsstudium ved University of Iceland

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Hovstein, Anna Synnøve; Thomassen, Hans Martin. (2016) "We are doers!" – The social life of silence: Risk awareness and risk perception at the foot of Katla, Iceland. 2016.