Anna Krulatz

Førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning
73412633 90368258

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Dahl, Anne; Krulatz, Anna; Torgersen, Eivind Nessa. (2018) The Role of English as a Foreign Language in Educating Refugees in Norway. Educating Refugee-background Students: Critical Issues and Dynamic Contexts.
  • Krulatz, Anna; Torgersen, Eivind Nessa. (2017) Lingvistiske og sosiale fordeler av flerspråklighet - Fra forskning til pedagogisk praksis innenfor engelskfaget. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.
  • Dahl, Anne; Krulatz, Anna; Torgersen, Eivind Nessa. (2016) Forging a Linguistically Diverse Future: Implications for EFL Teacher Education Programmes in Norway. Anglistentag 2015 Paderborn.
  • Krulatz, Anna Maria; Dixon, Tülay. (2016) Promoting Pragmatic Competence: Focus on Refusals. Tri-TESOL 2015 – Transcending Boundaries and Interweaving Perspectives: Conference Proceedings.
  • Krulatz, Anna Maria; Park, Koeun. (2016) Fostering Pragmatic Competence: Strategies and Materials for Email Writing. Tri-TESOL 2015 – Transcending Boundaries and Interweaving Perspectives: Conference Proceedings.
  • Krulatz, Anna Maria; Torgersen, Eivind Nessa. (2016) The Role of the EFL Classroom in Maintaining Multilingual Identities - Issues and Considerations in Sør-Trøndelag Public Schools. Critical Views on Teaching and Learning English Around the Globe Qualitative Research Approaches.
  • Krulatz, Anna. (2014) Do Teachers Learn What They Are Taught? The Impact of a Hybrid in-service Teacher Course on the Perceived Role of Content in an EFL Classroom. Conference Proceedings. ICT for Language Learning. 7th Conference Edition..