Ann-Katrin Stensdotter

Professor Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
73559277
Tungasletta 2, Trondheim, Tungasletta 2

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner